GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, JoJo A.Ş., Üye’ye ait kişisel verilerin; elde edilme ve işlenme amacı, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi,  verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin saklanma ve güncellenmesine ilişkin olarak Üye’nin işbu “Kişisel Veriler” bölümünün sonunda yer alan onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile açık rızasını elde etmek üzere Üye’yi aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK md.10’da belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.  Veri Sorumlusu JoJo A.Ş. tarafından atanacak temsilci/leri, yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde https://jojo.live uzantılı web adresinde duyurulacaktır.

Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/1 ve md. 6/2 ve m.8/1 uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması Üye’nin açık rızasına bağlı olduğundan, işleme, aktarma/paylaşma, saklama ve bu sözleşmede yer alan diğer onay konularında Üye’nin, bu bölümün altında yer alan onay kutucuğunu işaretlemesine bağlı olarak açık rızası temin edilmiş olacaktır.  

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere JoJo’ya ve JoJo Üyelik Sistemi Şirketleri’ne ait web siteleri, application/uygulamalar, internet ya da mobil cihaz bazlı uygulamalar, Üyelik Formu, JoJo ve JoJo  Üyelik Sistemi Şirketleri tarafından Üye’ye gönderilen e-postalar ve JoJo  Üyelik Sistemi’nin kullanıldığı alışveriş ve işlemler aracılığıyla toplanacaktır.

 • Üye tarafından üyelik sözleşmesi kapsamında veya bilahare her türlü yöntemle doğrudan verilen;
 • Ad ve soyadı,
 • Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri,
 • Cinsiyeti
 • Doğum tarihi
 • Eğitim düzeyi
 • İlişki durumu
 • İlgi alanları
 • Sosyal medya tercihleri
 • Beğeni ve tercihleri
 • Alışveriş hareket ve alışkanlıkları
 • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi gibi konuları içeren kişisel veriler ile,
 • Sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Üye’ye ait JoJo Üyelik Sistemi’ni içeren veya bağlantılı uygulama/application kullanım bilgileri
 • JoJo  Üyelik Sistemi’ne ait üyelik, web sitesi, mobil websitesi, blog, uygulama vb üzerinden yapılan JoJo  Üyelik Sistemi’ne girişler sırasında elde edilecek veriler
 • Üye’nin JoJo  Üyelik Sistemi kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralardaki tercihleri, gerçekleştirdiği işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren verileri
 • Konum verileri
 • JoJo  Üyelik Sistemi ile paylaşma imkanı bulunan kişisel veriler
 • Kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler
 • Üye’nin sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus, Spotify, instagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla JoJo  Üyelik Sistemi’ne bağlanması halinde Üye’nin ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri
 • Üye’nin JoJo web sitesi, mobil websitesi, mobil uygulamaları, akıllı TV uygulaması, cihaz/işletim sistemleri, blog, matbuu form, İlgili kişinin kendisi, üçüncü taraf yazılımlar, sözleşme, kartvizit, çerezler, çağrı merkezi, e-posta vb iletişim kanalları aracılığıyla, işitsel, elektronik veya yazılı olarak KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak elde edilecek veriler
 • Site’de ve JoJo’nun diğer web siteleri ile JoJo Üyelik Sistemi Şirketleri’nin web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgilerini
 • JoJo Üyelik Sistemi bağlantısı ile yapılan alışverişlerden elde edilen bilgileri kapsayan kişisel verilerdir

Elde Edilen Kişisel Verilerin İşlenmesi / İşlenme Amaçlar

Üye’den bu Sözleşme kapsamında alınan onay ile toplanan kişisel veri ve bilgiler, trafik bilgileri (IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş saati ve tarihi, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve üye kimlik bilgileri); JoJo  tarafından aşağıda belirtilen şekillerde ve amaçlarla işlenebilecektir;

 • Üye’ye tanınan ve yukarıda ayrı bir bölüm halinde düzenlenen Üyelik Olanakları’nın sağlanması ve Üye’nin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Üye’ye sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Üye’nin tercihlerine göre oluşturulmuş profiline göre genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama, temenni iletimi,
 • Üye’ye sunulabilecek hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda bu veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Üye’nin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Üye’ye verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 • Üye’ye ilgi ve tercihleri doğrultusunda etkinlik davetiye ve biletleri önerilebilmesi veya bu hizmeti veren üçüncü kişilerin bu önerilerde bulunabilmesi için bunlarla işbirliği geliştirilmesi
 • Üye’nin kendisini JoJo’ya  veya JoJo Üyelik Sistemi veya İş Ortaklarına tanıtması,
 • Üye’nin JoJo  Üyelik Sistemi içerikleri, olanakları ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
 • Üye’nin talep edeceği bilgi, ürün ve hizmetlerle ilgili Üye’ye bilgilendirme yapılması,
 • Üye’nin yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Üye’ye JoJo  Üyelik Sistemi’nde bildirdikleri tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni hizmet ve ürünlerin önerilebilmesi,
 • Üye’ye doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye / Kullanıcı’nın tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Üye’ye kişiye özel hizmetler sunulabilmesi,
 • Üye’nin beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların Üye’ye tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,
 • Üye’nin kimliği ifşa edilmeden, veri tabanı oluşturulması, pazar araştırmalarına dahil edilebilmesi,
 • JoJo  Üyelik Sisteminin kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilereki belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi JoJo  Üyelik Sistemi’nin içeriğini geliştirmesi,
 • JoJo  Üyelik Sisteminin kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,
 • Üye’nin JoJo  Üyelik Sistemi kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının JoJo  Üyelik Sistemi’ne otomatik olarak aktarılarak JoJo  Üyelik Sistemi kapsamında elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,
 • Üye’nin ürün demoları, anket ve yarışma gibi etkinliklere katılım yeterliliklerinin tespiti ve katılımlarının teşvik edilmesi,
 • JoJo  Üyelik Sistemi’nin Üye’nin ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması, kurgulanması,
 • Sosyal paylaşım olanakları tanınması,
 • Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Üyelik Olanaklarından faydalanılmasına ilişkin hizmet desteği verilebilmesi,
 • Üye / Kullanıcı memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması,
 • Kurumsal itibar yönetimi ve medya iletişiminin yürütülmesi,
 • Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Uygulama/application’ların yönetilebilmesi,
 • ,Websitesi, mobil uygulama, mobil websitesi ve akıllı TV uygulamasında Üye / Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Yukarıda “Elde Edilecek Kişisel Veriler” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve Üye’ye ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,
 • Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
 • Üyelik olanaklarının kullanabilmesi için Üye’ye bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 • Üyelik olanaklarının kullanılmasından bağımsız olarak, yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Üye’ye, Üye’likleri ile bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılabilmesi, Üye ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile, kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb’nin bildirilmesi,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında Üye’ye bildirilecek sair amaçlar

Elde Edilen Kişisel Verilerin Paylaşılması/Aktarılması

JoJo, Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verilerini, Üye’ye JoJo  ve JoJo Üyelik Sistemi’nde yer alan hizmet ve faaliyet konularına ilişkin bilgi alımı ve bunlardan yararlanma fırsatları sunabilme temelinde yukarıda açıklanan işleme amaçlarına uygun şekilde, Üye’nin işbu “Kişisel Veriler” bölümünün sonunda yer alan onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile elde edilebilecek açık rızasına istinaden;

 • JoJo  Üyelik Sistemi Şirketleriyle (Tüm bilgiler)
 • İş Ortakları ile (Anonimleştirilerek ve toplam ve istatistiksel bilgi üretilebilecek şekilde)
 • Yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile
 • Veri işleyen ve saklayan şirketler başta olmak üzere hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile (Gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile;  ilgili sözleşme veya hizmetin gerektirdiği ölçüde)

Yasal sınırlara uygun olarak paylaşabilecek, aktarabilecektir. Elde edilen kişisel veriler,  Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilecektir.

Elde Edilen Kişisel Verilerin Korunması

Üye’nin kişisel verileri, JoJo  ve JoJo  Üyelik Sistemi Şirketleri nezdinde yer alan veri tabanında KVKK md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak; yasal ve sözleşmesel düzenlemelere aykırı olarak ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

JoJo ve JoJo  Üyelik Sistemi Şirketleri, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK md.12’de belirtilen bildirim JoJo r Üyelik tarafından yasal düzenlemeye uygun şekilde gerçekleştirilir.

Üye’nin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği Üye; JoJo’ya (JoJo tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye) başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman info@jojo.live adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz.

JoJo tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde https://jojo.live/ uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktı

İşbu Sözleşmede belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Bildirilmesi

Üye, paylaştığı bilgilerin/verilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiğini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendisine ait olacağını kabul ve beyan etmiştir.

Yasal Düzenleme Atıfları

Bu Sözleşmede KVKK ve TCK ve diğer yasal düzenlemelere yapılan atıflar, bu yasal düzenlemelerde emredici bir değişiklik olduğu takdirde, yeni emredici düzenleme metinlerine yapılmış kabul edilerek yasal düzenlemeye uygun şekilde değişmiş olarak geçerliliğini sürdürecek ve uygulanacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Beyanı

Yandaki kutucuğun tik atmak sureti ile işaretlenerek onaylanması ile birlikte Üye; Sözleşme metninde yer alan ve aynı zamanda burada  “Kişisel Veriler” linki altında gösterilen tüm içeriği/kapsamı okuyarak, elde edilen/edilecek kişisel verilerinin açıklanan amaç, kapsam ve koşullarda;

Kişisel Verilerni Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Toplanacağına, işleneceğine, paylaşılacağına, aktarılacağına ilişkin aydınlatıldığını ve haklarına dair bilgilendirildiğini;

 • Toplanacak kişisel verilerinin neler olduğunu, hangi yöntemle elde edildiğini/edileceğini anladığını; doğrudan sağladığı verileri tamamen kendi istek ve açık rızası ile paylaştığını,  “Kişisel Veriler” bölümünde yukarıda açıklanan diğer dolaylı yöntemlerle de kişisel verilerinin elde edilmesine olanak tanıdığını; 
 • Kişisel verilerinin elde edilmesine, işlenmesine,  paylaşılmasına,  aktarılmasına, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilmesine, kutucuğa tik atmak sureti ile açık izin/onay vermekte, muvafakat etmektedir